MATEMATİK DERSİNE NASIL ÇALIŞMALI?

matematik_dersi

MATEMATİK DERSİ NEYİ İÇERİR?

; sayı, şekil ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve bunların aralarındaki bağıntıları, düşünce yoluyla inceleyen bir bilimdir. Matematik öğrenmemizde temel amaç; doğuştan var olan düşünebilme kabiliyetimizi geliştirmektir. Matematik, hayatta karşılaşacağımız olayları ve problemleri inceleyen, araştırma ve karşılaştırma yaparak her konuda mantıklı düşünmeyi ve doğruyu bulmamızı sağlayan bir bilim dalıdır.

MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ SORULARIN ÖZELLİKLERİ
Matematik; soruları ve problemleri sayılar yardımıyla matematiksel ilişkilerden yararlanarak, problem çözebilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine sahiptir.

Öğrenci sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde soruyu okumalı, gerekiyorsa soruda önemli yerlerin altını çizerek anahtar noktaları yazmalı. Böylece soruyu çok iyi anlamalı ve sorunun çözümünü yaparken işlem hatası yapmamalıdır. İşlemin bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmeli ve işlemin nerden geldiğini not ederek çalışmalı. Bu yolla çözümlerde ileride yapacağı tekrarda hatırlatıcı olacaktır. Unutmamak gerekir ki; matematikte, sorulardaki hiçbir veri gereksiz değildir. Her veri, bizi sorunun çözümüne götüren bir ayrıntıdır. Soruların çözümünde, her ayrıntıya dikkat etmek gerekir.

Matematiğe ait test usulü soruların çözüm yolu olarak; eleme veya şıkları kullanma yoluyla da sonuca varılabilmektedir.

Matematik dersinde bir konuyla ilgili çok farklı soru sorulabilir. Aynı şekilde bir sorunun çok farklı çözüm yolları bulunabilir. Bu yolları öğrenmek ve yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için konularla ilgili mümkün olduğunca farklı tarzda ve fazla sayıda sorular çözmek gerekir.

MATEMATİK DERSİNE ÇALIŞMA YOLLARI

1.  Derste Yapılması Gerekenler
Derslere gitmeden önce mutlaka ön hazırlık yapmış olarak gitmemiz gerekir. Derslerde, öğretmenin konu anlatımı ve konuyla ilgili verdiği örnekler dikkatle izlenmeli, gerekli notlar alınmalı, anlaşılmayan ve eksik kalan noktalar hemen sorulmalıdır. Öğretmenin soru çözmede kullandığı kısa yollar, birimler, formüller iyice öğrenilmelidir. Bu kısa yoları, ezberlenmek yerine sebep-sonuç ilişkisi kurarak ve bol örnek çözerek öğrenmeye gayret edilmelidir.

2.  Bireysel Çalışmalar Sırasında Yapılması Gerekenler
Matematik dersi
ndeki konular derste anlaşılarak, iyi öğrenilmiş olsa bile, düzenli çalışılmaz ise çok çabuk unutulur. Matematik dersinde başarılı olabilmek için öncelikle sabırlı olmalı ve programlı çalışılmalıdır. Ayrıca matematiğe karşı önyargısız olunmalıdır. Günü gününe ve konu atlamadan çalışmamız gerekmektedir. Yaptığımız çalışmalarda çözemediğimiz sorular vakit kaybedilmeden sorularak, doğru çözüm yolları mutlaka öğrenilmelidir.

Matematik dersindeki başarısız olmanın temelinde önyargılı olmak ve bireyin çalışmalarını zamanında ve yeteri kadar yapmamasından kaynaklanmaktadır. Oysa tüm çalışmaları zamanın ve düzenli olarak yürütüp, bolca alıştırma çözerek gerekli altyapıyı oluşturur isek matematik bize eğlenceli gelmeye başlayacaktır.

 “Özel Ders Almanın Anlamı” ile ilgili bir önceki yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

 

 

Comments (0)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir