Kırmızı Archive

Show Posts in

Kalpazan Kırmızısı

Karanlığın içinde beliren titrek bir mum ışığı ile alev aldı önce pusuya yatmış bezgin gece. Var ile yok arasındaki sessiz benliğini şimdi salt varlığa dönüştüren alev rengi aydınlık, tebdili hayat rolüne bürünüp imgesel detaylardan imrenilen bir ışık kisvesi oluşturacaktı.. Dünya’dan biraz daha gerçek, gerçekliğin içinde bir o